ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ GAMYBOS PAJĖGUMŲ DIEGIMAS

Pradėtas įgyvendinti projektas „UAB „Aulaukis“ investicijos į atsinaujinančių energijos išteklių gamybą“ Nr. 02-011-K-0187.

UAB „Aulaukis“ pažangi plastikinių langų, aliuminio konstrukcijų bei berėmių stiklo konstrukcijų gamybos įmonė, nuolat auginanti pardavimų apimtis. Gaminant didesnį produkcijos kiekį, elektros poreikis ateityje vis didės. O kasmet augantis suvartojamos energijos kiekis ir išaugusios elektros energijos kainos, skatina įmonę įvertinti ir optimizuoti energijos vartojimą, užtikrinti efektyvesnį  energijos panaudojimą, bei pasitelkti įvairių priemonių ir technologijų, tausojančių aplinką ir gamtinius išteklius, diegimą.

Šios investicijos reikšmingai prisidės prie atsinaujinančių energijos išteklių dalies didinimo įmonės energijos suvartojimo balanse. Įgyvendinus projektą bus prisidėta prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) išmetimo į aplinką sumažinimo bei Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos tikslo atsinaujinančių energijos išteklių srityje įgyvendinimo. Taip pat prisidėsime prie vartojamos elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių didinimo bei Lietuvos energetinės nepriklausomybės stiprinimo.

Projekto tikslas – didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalies gamybą galutiniame įmonės visos energijos suvartojime. Projekto metu bus įdiegta 98,75 kW galios saulės elektrinė, kuri užtikrins energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių.

Projektas įgyvendinamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2022-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).

Bendra projekto vertė 71689,00 Eur, iš kurių 57351,20 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto vykdymo laikotarpis 2023 m. rugsėjis – 2025 m. rugsėjis.